Ambalaža

Fabrika za proizvodnju drvene ambalaže ima kapacitet od 1000 komada/h.

Proizvodimo ambalažu sledećih dimenzija:

  • 300 x 400 x 90 mm
  • 300 x 500 x 180 mm
  • 300 x 500 x 230 mm
  • 400 x 600 x 90 mm
  • 400 x 600 x 180 mm