Proizvodnja

Proizvodnja se obavlja na vlastitoj površini od cca 200 ha kao i na oko 300-400 ha finansirane kooperacije.

Proizvodimo primenom najsavremenijih tehnologija u voćarstvu i povrtarstvu. To znači sadnja novih sorti voća i povrća, protivgradne mreže, sistemi za fertirigaciju i 24-časovni nadzor agro inženjera.

Sve u duhu zahteva i nadzora GLOBALGAP-a, ISO 22000 i HACCP-a.

            

Posedujemo ULO hladnjaču od 4.000 tona sa pripadajućim manipulativnim prostorom od 1063 m2 i klasičnu hladnjaču od 1.500 tona sa 500 m2 manipulativnim prostorom i  postojećom opremom - dva četvorostazna elektronska kalibratora Van Wamel OMS 470, pakirnice, box palete, viljuškare, kolske vage, elektronske vage, rampe za utovar.

Voćnjak poseduje:

Sistemom za navodnjavanje Netafim sa četiri bunara od 120 metara , protivgradnom mrežom, traktorima, atomizerima, prikolicama, platformama, vozićima, frezama, kosačicama i tako dalje.

Specifikacija voćnjaka je :

1. jabuka 2002-2008                                   22.3 ha  (protivgradna mreža, sistem za navodnjavanje)

2. jabuka 2012                                            10 ha  (protivgradna mreža, sistem za navodnjavanje)

3. jabuka 2013                                            10 ha  (protivgradna mreža, sistem za navodnjavanje)

4. jabuka 2014                                            6 ha  (protivgradna mreža, sistem za navodnjavanje)

5. trešnja 2014                                            5 ha  (protivgradna mreža, sistem za navodnjavanje)

6.trešnja 2014                                             12 ha  (protivgradna mreža, sistem za navodnjavanje)

7. šljiva 2012/2013                                      6.6 ha (sistem za navodnjavanje)

8. višnja 2017/2018                                     36 ha (sistem za navodnjavanje)

9. jabuka 2018/2019                                    16 ha  (sistem za navodnjavanje)

10. gusta sadnja                                           18 ha (stacionirani sistem za navodnjavanje)

11. gusta sadnja                                           15 ha (stacionirani sistem za navodnjavanje)